Havnegården i Arendal

DENNE EIENDOMMEN BLE SOLGT TIL PARETO 2015.

Med sin beliggenhet orientert mot byfjorden og havet utenfor er Havnegården et av de mest attraktive og særpregede

næringsbygg i Arendal kommune. Havnegården og nabobygget Eureka utgjør første byggetrinn i Sørlandet Kunnskapshavn.

Her samles kompetansebedrifter fra flere ulike fagområder.

 

Bygget har et samlet areal på 7.200 kvm fordelt på fem etasjer. På gateplan er det forretningslokaler og etasjene over er moderne kontorlokaler med byens beste utsikt mot Tromøysund og Galtesund. Havnegården er et av flere store utbyggingsprosjekter i denne delen av byen.

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2012.