Bilbutikk Krøgenes

I Krøgenes Næringspark har vi reist et bygg spesialtilpasset behovene hos leietaker RSA BIL Arendal.

Bygget inngår som første del av prosjektet Krøgenes Næringspark byggetrinn 2, og har et totalt næringsareal på hele 3.000 kvm. Leietaker RSA BIL flyttet inn i lokalene sommeren 2012.