Om oss

Havsjå Invest AS ble dannet i 2007 for å forvalte 50% av selskapet AEB Eiendominvest AS. Siden den gang har Havsjå Invest AS opparbeidet en betydelig eiendomsportefølje i egen regi.

AEB Eiendominvest AS ble dannet på 70 tallet og har vært et suksessfullt selskap innen dagligvare og eiendom i Arendals Regionen. I 2008-2009 startet selskapet aktiv drift av AEB Eiendomsinvest AS sin eiendomsportefølge.

Havsjå Invest AS eier poster i AEB Eiendominvest AS, Realvekst Øst AS, Infosørbygget AS, Eiendomsutvikling Agder AS, Sør Gruppen AS, Pollen P-hus AS, Forvaltning selskapet Havnegården AS, Krøgenes Vekst AS, Realvekst Sør AS, Prema Eiendom AS, Inni Eiendom AS, Krøgenes Næringsutvikling AS, Hisøygruppen Eiendom AS, Vingnes Eiendom AS, Bakke Eiendom AS, Vingnes Næringsutvikling AS, Horisont Eiendom AS, Steindalen 6 AS, Strømsbu Eiendom AS, Halden Drift AS, Lillehammer Næringspark AS.

I løpet av 2017 vil Havsjå Invest AS forvalte 45.000 kvm næringsareal.

Havsjå Invest AS har i 2017 samlede leieinntekter på ca. 45 millioner kroner.