Ledige kontorlokaler i Krøgenes Handelspark

På Krøgenes har vi nye, ledige kontorlokaler ca. 60 kvm.

Lokalene ligger i andre etasje i bygget som huser Kiwi og Buddy.

  • Massiv boligutbygging er i gang eller planlagt startet i nær fremtid i handelsparkens nærområde
  • Ny E-18 med tilførselsvei / hovedinnfartsåre åpner sommeren 2019
  • Krøgenes er et vekst- og satsningsområde
  • Området har svært god tilgjengelighet
  • Lokalene og områdene rundt holder høy standard med gode vedlikeholdsrutiner
  • Sentral beliggenhet
  • Avstand til Arendal sentrum ca. 3 km
  • Avstand til E-18: 3 km
  • Antall passerende kjøretøy: Krøgenes rundkjøring ca. 18.000 pr. døgn