AEB Eiendominvest AS har overtatt alle aksjene i Grenstøl Handel AS og med det sikret seg Grenstølområdets eneste tomt som p.t. er regulert til handel. Nytt bygg er prosjektert med forventet oppstart primo 2021.